معرفی شرکت

چشم انداز شرکت

شرکت تندیس تجارت باختر در نظر دارد با سرمایه گذاری و مدیریت پروژه های داخلی و خارجی در حوزه صنعت ساخت ، ضمن ارزش آفرینی برای سهامداران در راستای آبادانی و سرافرازی کشور تلاش کرده و تا سال ۱۴۱۰به یک برند ساختمانی خوشنام در سطح ملی تبدیل شود.