پنل جستجو

آخرین اخبار و اطلاعیه ها : داخلی شرکت

آگهی مناقصه تهیه سنگ ساختمانی پروژه فرهنگ 2

تاریخ انتشار : 1398/05/22

مدیر عامل شرکت تندیس تجارت باختر از پروژه کاروانسرای وکیل کرمان بازدید کردند.

تاریخ انتشار : 1398/05/22

آگهی مناقصه سیم و کابل و تاسیسات موتورخانه پروژه هتل سیرجان شماره (3)

تاریخ انتشار : 1398/04/17

آگهی مناقصه فن کویل و 7 دستگاه چیلر پروژه هتل سیرجان شماره (2)

تاریخ انتشار : 1398/04/17

آگهی مناقصه شماره یک

تاریخ انتشار : 1398/04/09

رئیس گروه مالی گردشگری از پروژه های شرکت تندیس تجارت باختر بازدید کردند

تاریخ انتشار : 1398/04/03

بازدید مدیرعامل شرکت تندیس تجارت باختر از پروژه های هتل سیرجان ، وکیل و هتل بافت

تاریخ انتشار : 1398/03/23

برگزاری جلسه شورای فنی مدیران و سرپرستان پروژه ها

تاریخ انتشار : 1398/03/08

مدیر پروژه های عمرانی بانک گردشگری از پروژه فرهنگ2 بازدید کردند

تاریخ انتشار : 1398/03/05

جلسه معارفه پرسنل شرکت تندیس تجارت باختر با مدیر عامل برگزار شد

تاریخ انتشار : 1398/02/30

مدیر عامل شرکت تندیس تجارت باختر از پروژه کاروانسرای وکیل کرمان بازدید کرد

تاریخ انتشار : 1398/02/30

مدیرعامل شرکت تندیس تجارت باختر از پروژه هتل سیرجان بازدید کرد

تاریخ انتشار : 1398/02/30

مراسم تودیع و معارفه مدیرعامل شرکت تندیس تجارت باختر برگزار شد

تاریخ انتشار : 1398/02/23

رئیس گروه مالی گردشگری از مجتمع اداری تجاری و پارکینگ مکانیزه فرهنگ 2 بازدید کرد

تاریخ انتشار : 1397/12/27

رئیس گروه مالی گردشگری از پروژه مرمت و احیاء کاروانسرای وکیل بازدید کردند

تاریخ انتشار : 1397/12/04

رئیس گروه مالی گردشگری از پروژه هتل سیرجان بازدید کردند

تاریخ انتشار : 1397/12/04

وزیر راه و شهرسازی از پروژه هتل سیرجان بازدید کردند

تاریخ انتشار : 1397/11/30

استاندار کرمان از پروژه هتل و مجموعه گردشگری بافت بازدید کردند

تاریخ انتشار : 1397/09/26

بازدید معاون فنی مهندسی هلدینگ پارس کیمیا از پروژه هتل و مجموعه گردشگری بافت

تاریخ انتشار : 1397/09/26

بازدید معاون فنی مهندسی هلدینگ پارس کیمیا از پروژه مرمت و احیاء کاروانسرای وکیل

تاریخ انتشار : 1397/09/26