معرفی شرکت

ماموریت شرکت

شرکت تندیس تجارت باختر بعنوان بازوی عمرانی گروه مالی گردشگری ماموریت دارد ضمن برآورده کردن نیازی های عمرانی گروه مالی گردشگری ، حضوری فعال در صنعت ساختمان و عمران کشور داشته باشد ، که در این راستا احداث ساختمان هایی نظیر هتل ها ، مراکز تجاری - اداری و مسکونی ، پروژه های راه و ترابری ، آب ، تاسیسات ، نفت و گاز ، مجتمع های خدماتی بین راهی و مرمت بناهای تاریخی و میراث فرهنگی ، به منظور ایجاد اقامتگاه های گردشگری در اولویت فعالیت های ساختمانی این شرکت قرار گرفته است.