پیام مدیرعامل

بنام یگانه معمار هستی

دردنیایی به سر می بریم که سرعت تغییرات و تحولات به طرز چشمگیری افزایش یافته است، جوامع مختلف در راه رسیدن به توسعه و نوآوری در رقابت تنگاتنگی به سر می برند. آنها به این نکته واقف هستند که تنها در یک صورت در این رقابت خواهند ماند که بتوانند خود را به علم و تکنولوژی روز مجهز کنند. ایران عزیز ما هم از این قاعده مستثنی نیست، اگر می خواهیم در کورس رقابت با سایر جوامع بمانیم نیازمند این هستیم که درهر جایگاهی که قرار داریم خود را پیوسته به روز نگه داریم.
شرکت تندیس تجارت باختر به مدد یاران توانمندی که گردهم آورده است بعنوان یک شرکت فعال در حوزه صنعت ساختمان تمام تلاش خود را بکار بسته است تا بتواند با آگاهی از دانش روز و بکارگیری تکنولوژی و ابزار مدرن با رویکرد حفظ محیط زیست ، در راه رسیدن به اهدافش گام بردارد. هدف ما رسیدن به آرمانی است که در آن منافع شرکت ، رضایت مندی کارفرمایان و سرافرازی ایران عزیزمان دریک راستا درآن تعریف شده است وتنها در یک صورت این اهداف محقق خواهند شد که ما با اتکا به دانش روز ، تلاش و پشتکار و عمل کردن به تعهداتمان گام برداریم.
لازم به ذکر است با توجه به نامگذاری سال جاری به نام «جهش تولید» از سوی مقام معظم رهبری این مجموعه تمام تلاش خود را برای محقق کردن این هدف گذاری ارزشمند بکار خواهد بست.


منصور کتانباف نصب
مدیر عامل و عضو هیئت مدیره شرکت تندیس تجارت باختر