دومین کارگاه آموزشی مدیریت ریسک پروژه در روز یکشنبه ۲۰ فروردین ماه ۱۴۰۲ در محل سالن جلسات هلدینگ سمگا توسط شرکت تندیس تجارت باختر برگزار گردید. مدرس این دوره ، آقای مهندس امیر کرباسی مسئول pmo  شرکت تندیس تجارت باختر و دارای مدرک  PMP  و PBA از موسسه مدیریت پروژه آمریکا می باشند.شرکت کنندگان این دوره آموزشی مدیران و کارشناسان شرکت های سمگا ، تندیس تجارت باختر ، پارس زیگورات ، مرکز مطالعات و تحقیقات معماری و شهرسازی ایران و شرکت رنج هاسپیتالیتی امید کیش می باشند.

تاریخ انتشار : 1402/01/20