پل مهندس اکبر ترکان ( روگذر جاده قدیم ساوه در مجموعه آیلند)

پل مهندس اکبر ترکان ( روگذر جاده قدیم ساوه در مجموعه آیلند)

پروژه تهیه مصالح و عملیات اجرایی پل بتنی ، دیوارهای حائل ، خاکریزی و روسازی (تقاطع جاده قدیم ساوه ) واقع در منطقه ویژه اقتصادی زرندیه ، جهت دسترسی به پروژه سرزمین ایرانیان ( آیلند) اولین منطقه ویژه اقتصادی - تفریحی و گردشگری با رویکرد یک شهر پایدار می باشد.

جزئیات پروژه

  • کارفرما:شرکت توسعه سیاحان سرزمین ایرانیان
پل مهندس اکبر ترکان ( روگذر جاده قدیم ساوه در مجموعه آیلند)
موقعیت پروژه

اتوبان تهران ساوه -بعد از شهر پرند- مجموعه سرزمین ایرانیان (آیلند)

تصاویر پروژه