پروژه اجرای دهانه پل ، رمپ ، عملیات خاکی و آسفالت  سرزمین ایرانیان

پروژه اجرای دهانه پل ، رمپ ، عملیات خاکی و آسفالت سرزمین ایرانیان

جزئیات پروژه

  • کارفرما:شرکت توسعه سیاحان سرزمین ایرانیان
تصاویر پروژه