پروژه احداث دریاچه ذخیره آب و ایجاد منظر آبی در مجموعه گردشگری سرزمین ایرانیان جهت ساماندهی رودخانه شور ، تنظیم مسیر عبور سیل راه و ایجاد منظر آبی و دریاچه تفریحی_گردشگری در ضلع شرقی پروژه مجموعه سرزمین ایرانیان ـ آیلند ـ در زمینی به مساحت تقریبی 45 هکتار توسط شرکت تندیس تجارت باختر در دست احداث می باشد.