پروژه احداث دایک دریاچه شماره ۵ به طول تقریبی ۱۵۷۰ متر ، ارتفاع ۵/۳ الی ۴ متر و با عرض ۷ و ۴ متر به ترتیب در کف و تاج دایک با استفاده از روش SOIL CEMENT یا ترکیبات خاک و سیمان به صورت اجرای لایه های ۱۵ سانتی متری در دست ساخت می باشد که بعد از اجرای هر لایه به دو روش جهت به رسیدن به ۹۵ درصد کوبیدگی و مقاومت فشاری مصالح، آزمایشات لازم توسط ناظر پروژه انجام می پذیرد.پیشرفت فیزیکی پروژه احداث دایک ، قریب به ۵۰ درصد می باشد که این بدین معناست که اجرای دایک دریاچه به ارتفاع ۲ متری رسیده است ، لازم به ذکر است بعد اجرای کامل دایک و رسیدن به ارتفاع مورد نظر ، اطراف دیواره دایک بوسیله بتن با عیار ۳۵۰ به ضخامت ۵۰ سانتی متر به صورت لایه حفاظتی دایک اجرا می گردد.
استفاده از ماشین آلات مدرن و تخصصی و نیروی های فنی مجرب از مهمترین عوامل موفقیت پروژه هایی از این دست می باشد که این مهم توسط شرکت تندیس تجارت باختر فراهم آمده است و هم اکنون شاهد پیشرفت پروژه با کیفیت و سرعت مطلوب هستیم.

تاریخ انتشار : 1400/10/21