<
معرفی شرکت

به نام یگانه معمار هستی

شرکت ساختمانی تندیس تجارت باختر، در سال ۱۳۹۰ بعنوان شرکت عمرانی گروه مالی گردشگری ذیل هلدینگ گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران (سمگا) بعد از طی مراحل قانونی، وارد صنعت ساختمان کشور شد.
این شرکت با در نظرگرفتن شاخصه هایی همچون؛ مدیریت کیفیت در ساخت، سرعت دادن به اجرای پروژه ها، همکاری مدیران و مهندسان با تجربه و صاحب فکر، بکارگیری ماشین آلات و ابزار های نوین، به حداقل رساندن هزینه اجرای پروژه ها و اهمیت دادن به ایمنی و حفظ محیط زیست، با اجرای پروژه های مطرحی در سطح ملی توانسته است حضوری فعال در عمران و آبادانی کشور داشته باشد.
شرکت تندیس تجارت باختر ماموریت دارد ضمن برآورده کردن نیازی های عمرانی گروه مالی گردشگری، حضوری فعال در عرصه ملی و فرا ملی داشته باشد، که در این راستا کلیه فعالیت های عمرانی در رشته های؛ ابنیه و ساختمان، تاسیسات و تجهیزات، آب، نفت و گاز و مرمت آثار باستانی، در اولویت فعالیت های اجرائی این شرکت قرار گرفته است.
این شرکت با کسب گواهینامه صلاحیت پیمانکاری از سازمان برنامه و بودجه کشور و دریافت رتبه ۱ رشته ابنیه و ساختمان، رتبه ۱رشته تاسیسات و تجهیزات، رتبه ۲رشته مرمت آثار باستانی، رتبه ۵ رشته نفت و گاز و رتبه ۵ رشته آب و کسب ایزو های ۹۰۰۱-۱۴۰۰۱ و ۴۵۰۰۱ توانسته است شرایط و قابلیت لازم را برای حضور در مناقصه های ملی را فراهم آورد.
شرکت تندیس بعنوان سازمانی یادگیرنده و مسئولیت پذیر، تلاش دارد، با حفظ و گسترش ارزش هایی همچون، رعایت الزامات قانونی و اخلاق حرفه ای، توسعه مستمر فنی و مدیریتی، رضایت مندی ذینفعان و کارفرمایان، رعایت اصول ایمنی و حفظ محیط زیست، التزام به کیفیت و اهمیت دادن به خلاقیت و نو آوری، در راه رسیدن به اهداف مورد نظر گام برداشته و یقین دارد با یاری خداوند متعال، تلاش و همدلی مدیران و کارکنان شایسته شرکت به اهداف از پیش تعیین شده دست خواهد یافت.