• مناقصه

  • مزایده

ساخت و نصب اسکلت

آخرین مهلت شرکت تا تاریخ 1402/11/14

تامین آهن آلات به مقدار 636 تن

آخرین مهلت شرکت تا تاریخ 1402/10/12

آگهی ارزیابی کیفی مناقصه گران

آخرین مهلت شرکت تا تاریخ 1402/02/05

تمدید مناقصه حمل و نصب کانال گالوانیزه صنعتی پروژه افق نیایش

آخرین مهلت شرکت تا تاریخ 1401/10/13

خرید ، حمل و نصب کانال گالوانیزه صنعتی پروژه افق نیایش

آخرین مهلت شرکت تا تاریخ 1401/10/07

تمدید زمان شرکت در مناقصه

آخرین مهلت شرکت تا تاریخ 1401/09/20

خرید اقلام تاسیسات مکانیکی (لوله سیاه بدون درز رده 40 )پروژه افق نیایش

آخرین مهلت شرکت تا تاریخ 1401/09/20

خرید اقلام تاسیسات مکانیک (تهویه مطبوع و آتشنشانی ) پروژه افق نیایش

آخرین مهلت شرکت تا تاریخ 1401/09/20

خرید اقلام تاسیسات مکانیکی (چراغ و روشنایی) پروژه افق نیایش

آخرین مهلت شرکت تا تاریخ 1401/09/20

خرید اقلام تاسیسات الکتریکی ( سینی کابل و متعلقات ) پروژه افق نیایش

آخرین مهلت شرکت تا تاریخ 1401/09/20

خرید اقلام تاسیسات الکتریکی (سیم و کابل و سرسیم) پروژه افق نیایش

آخرین مهلت شرکت تا تاریخ 1401/09/20

اجرای بیس و ساب بیس و آسفالت پروژه پل مجموعه آیلند

آخرین مهلت شرکت تا تاریخ 1401/08/07

اجرای عملیات اصلاح و آب بندی سقف پروژه هتل سیرجان

آخرین مهلت شرکت تا تاریخ 1401/06/28

اجرای عملیات پایدار سازی گود

آخرین مهلت شرکت تا تاریخ 26/05/1401

اجرای عملیات گود برداری و حمل خاک

آخرین مهلت شرکت تا تاریخ 1401/05/26

تامین غذای کارگاهه

آخرین مهلت شرکت تا تاریخ 1401/05/18

اجرای عملیات قالب بندی و بتن ریزی بدنه دایک پروژه دریاچه آیلند

آخرین مهلت شرکت تا تاریخ 1401/03/19

خرید دو دستگاه آسانسور کارگاهی

آخرین مهلت شرکت تا تاریخ 1401/03/19

خرید یکدستگاه تاور کرین مدل پتن 2016

آخرین مهلت شرکت تا تاریخ 1401/03/19

خرید قالب وافل پروژه نگین افق نیایش

آخرین مهلت شرکت تا تاریخ 1401/03/17

تامین ماشین آلات و مصالح پروژه نگین افق نیایش

آخرین مهلت شرکت تا تاریخ 1401/03/17

خرید 50 شاخه پروفیل IPB40 پروژه حسن سیف

آخرین مهلت شرکت تا تاریخ 1401/02/28

اجرای عملیات آرماتوربندی ، قالببندی و بتن ریزی زون 1پروژه افق نیایش

آخرین مهلت شرکت تا تاریخ 1401/02/24

خرید پلای وود پروژه نگین افق نیایش

آخرین مهلت شرکت تا تاریخ 1401/02/24

خرید اسکافلد و کلیه متعلقات جهت اجرای 5000 متر مربع سقف پروژه افق نیایش

آخرین مهلت شرکت تا تاریخ 1401/02/24

اجرای عملیات آرماتوربندی ، قالببندی و بتن ریزی زون 3 پروژه افق نیایش

آخرین مهلت شرکت تا تاریخ 1401/02/24

اجرای عملیات آرماتوربندی ، قالب بندی و بتن ریزی زون 2 پروژه افق نیایش

آخرین مهلت شرکت تا تاریخ 1401/02/24

اجرای عملیات تخریب و جداسازی پد های بتنی / پروژه حسن سیف

آخرین مهلت شرکت تا تاریخ 1401/02/12

تجدید مناقصه خرید 2 دستگاه سوپر سایلنت پروژه افق نیایش

آخرین مهلت شرکت تا تاریخ 1401/01/31

خرید امتیاز یک شرکت با حداقل رتبه 3 در رشته های ابنیه و تاسیسات

آخرین مهلت شرکت تا تاریخ 1400/12/10

اجرای عملیات عایقکاری ، حفر شمع و فونداسیون و ... پروژه نیلوفر مشهد

آخرین مهلت شرکت تا تاریخ 1400/1215

اجرای عملیات تخریب دیواره بتنی سازه

آخرین مهلت شرکت تا تاریخ 1400/11/30

خرید دو دستگاه دیزل ژنراتور

آخرین مهلت شرکت تا تاریخ 1400/11/30

خرید شیشه های نمای پروژه هتل سیرجان

آخرین مهلت شرکت تا تاریخ 1400/10/14

تهیه اجرای عملیات قیرپاشی و آسفالت پروژه پل

آخرین مهلت شرکت تا تاریخ 1400/10/12

خرید مصالح فولادی پروژه حسن سیف

آخرین مهلت شرکت تا تاریخ 1400/09/13

خرید استرند های پروژه حسن سیف

آخرین مهلت شرکت تا تاریخ 1400/09/13

اجرای عملیات قالب بندی و بتن ریزی دایک دریاچه شماره 5

آخرین مهلت شرکت تا تاریخ 1400/069/06

دعوت به همکاری

آخرین مهلت شرکت تا تاریخ 1400/09/02

اجرای سقف دکوراتیو استیل پروژه هتل سیرجان

آخرین مهلت شرکت تا تاریخ 1400/08/23

اجرای سقف دکوراتیو استیل پروژه هتل سیرجان

آخرین مهلت شرکت تا تاریخ 1400/08/23

ساخت قطعه نمایی پروژه پل در مجوعه آیلند

آخرین مهلت شرکت تا تاریخ 1400/08/09

اجرای خط لوله انتقال آب ، قطعه دوم / آیلند

آخرین مهلت شرکت تا تاریخ 1400/08/02

تهیه مصالح و اجرای دایک پیرامونی دریاچه / آیلند

آخرین مهلت شرکت تا تاریخ 1400/07/24

خرید تجهیزات اعلان حریق اتوماتیک پروژه هتل سیرجان

آخرین مهلت شرکت تا تاریخ 1400/07/27

تهیه مصالح و اجرای درای وال پروژه هتل سیرجان

آخرین مهلت شرکت تا تاریخ 1400/07/27

تهیه مصالح و اجرای فاز دوم دایک دریاچه (آیلند)

آخرین مهلت شرکت تا تاریخ 1400/07/24

خرید تجهیزات اعلان حریق پروژه هتل سیرجان

آخرین مهلت شرکت تا تاریخ 1400/07/11

تهیه مصالح و اجرای درای وال بخش تجاری پروژه هتل سیرجان

آخرین مهلت شرکت تا تاریخ 1400/07/04

خرید تجهیزات اعلان حریق بخش تجاری پروژه هتل سیرجان

آخرین مهلت شرکت تا تاریخ 1400/06/25

تامین ماشین آلات و اجرای عملیات خاکی پروژه دریاچه آیلند

آخرین مهلت شرکت تا تاریخ 1400/06/16

تهیه مصالح و اجرای دایک دریاچه سرزمین ایرانیان

آخرین مهلت شرکت تا تاریخ 1400/06/16

انجام عملیات تاسیساتی و مکانیکی پروژه وزراء

آخرین مهلت شرکت تا تاریخ 1400/06/17

خرید یک دستگاه دیزل ژنراتور 550 KVA پروژه حسن سیف

آخرین مهلت شرکت تا تاریخ 1400/06/08

تهیه و اجرای ویترین های تجاری و هندریل دور وید پروژه هتل سیرجان

آخرین مهلت شرکت تا تاریخ 1400/06/04

اجرای دوجداره سازی شیشه های بخش تجاری پروژه هتل سیرجان

آخرین مهلت شرکت تا تاریخ 1400/06/04

خرید تجهیزات مورد نیاز سیستم تهویه و اطفاء حریق پروژه وزراء

آخرین مهلت شرکت تا تاریخ 1400/04/28

اجرای عملیات گود برداری و عملیات پایدار سازی گود پروژه حسن سیف

آخرین مهلت شرکت تا تاریخ 1400/04/26

خرید دوربین های مدار بسته هتل سیرجان

آخرین مهلت شرکت تا تاریخ 1400/04/01

خرید ادوات نورپردازی پروژه هتل سیرجان

آخرین مهلت شرکت تا تاریخ 1400/04/01

ساخت و نصب اسکلت طبقه مثبت 20 و هلی پد پروژه وزراء

آخرین مهلت شرکت تا تاریخ 1400/03/17

تامین نیروی انسانی (من پاور ) پروژه وزرا

آخرین مهلت شرکت تا تاریخ 1400/03/17

اجرای سقف کاذب به صورت کناف و لور آلومینیومی پروژه هتل سیرجان

آخرین مهلت شرکت تا تاریخ 1400/03/10

خرید تابلو برق های پروژه هتل سیرجان

آخرین مهلت شرکت تا تاریخ 1400/03/06

اجرای کانال جمع آوری آب های سطحی مجتمع بین راهی بافت

آخرین مهلت شرکت تا تاریخ 1400/03/05

خرید لوله پلی اتیلن پروژه مجتمع بین راهی بافت

آخرین مهلت شرکت تا تاریخ 1400/03/05

اجرای سقف دکوراتیو چوبی و استیل بخش تجاری هتل سیرجان

آخرین مهلت شرکت تا تاریخ 01/03/1400

اجرای باقیمانده بخش تجاری پروژه هتل سیرجان

آخرین مهلت شرکت تا تاریخ 23/02/1400

خرید شیشه دوجداره بخش تجاری

آخرین مهلت شرکت تا تاریخ 14/02/1400

نصب و راه اندازی سیستم نورپردازی نما

آخرین مهلت شرکت تا تاریخ 08/02/1400

خرید شیشه های تجاری پروژه هتل سیرجان

آخرین مهلت شرکت تا تاریخ 1400/01/25

خرید اسپرینکلرهای پروژه هتل سیرجان

آخرین مهلت شرکت تا تاریخ 1400/01/25

خرید پمپ های آتش نشانی هتل پروژه هتل سیرجان

آخرین مهلت شرکت تا تاریخ 1400/01/25

خرید درب های رول آپ پروژه هتل سیرجان

آخرین مهلت شرکت تا تاریخ 1400/01/25

خرید درب های اتوماتیک پروژه هتل سیرجان

آخرین مهلت شرکت تا تاریخ 1400/01/25

خرید یک دستگاه دیزل ژنراتور 550 kva

آخرین مهلت شرکت تا تاریخ 1400/01/25

اجرای ستون ، تیر و سقف ساختمان خدمات رانندگان

آخرین مهلت شرکت تا تاریخ 1400/01/23

اجرای ستون ، تیر و سقف ساختمان بین راهی

آخرین مهلت شرکت تا تاریخ 1400/01/23

سیستم جامع هوشمند پارکینگ

آخرین مهلت شرکت تا تاریخ 1399/12/12

تهیه مصالح و اجرای عملیات خاکی

آخرین مهلت شرکت تا تاریخ 1399/12/02

مناقصه ترمیم و تقویت اسکلت طبقات منفی پروژه وزراء2

آخرین مهلت شرکت تا تاریخ 1399/09/13

مناقصه آرماتوربندی ، قالب بندی و بتن ریزی اسکلت هتل بافت

آخرین مهلت شرکت تا تاریخ 1399/09/10

مناقصه خاکبرداری و خاک ریزی

آخرین مهلت شرکت تا تاریخ 1399/08/21

مناقصه تابلو برق 20 ولت

آخرین مهلت شرکت تا تاریخ 1399/06/05

مناقصه اجرای پوشش سقف کاذب پروژه فرهنگ 2

آخرین مهلت شرکت تا تاریخ 1399/04/04

مزایده دو واحد تجاری در شهر کرمان

آخرین مهلت شرکت تا تاریخ 140/05/25

مزایده خودروی تندر ال 90

آخرین مهلت شرکت تا تاریخ 1400/03/01