پروژه انتقال خط لوله آب به طول 17 کیلومتر  سرزمین ایرانیان

پروژه انتقال خط لوله آب به طول 17 کیلومتر سرزمین ایرانیان

جزئیات پروژه

  • کارفرما:شرکت توسعه سیاحان سرزمین ایرانیان
تصاویر پروژه