پروژه تجاری مسکونی سیرجان:

پروژه تجاری مسکونی سیرجان با مساحت زمین ۱۱۱۶ متر مربع و زیربنای ۸۳۵۲ متر مربع در ۸ طبقه و با کاربری تجاری و مسکونی و ۲ طبقه منفی با کاربری پارکینگ طراحی و در حال اجرا می باشد.