پــــروژه تجـــاری مســکونی سیرجــان

پــــروژه تجـــاری مســکونی سیرجــان

پروژه تجاری مسکونی سیرجان:
پروژه تجاری مسکونی سیرجان با مساحت زمین ۱۱۱۶ متر مربع و زیربنای ۸۳۵۲ متر مربع در ۲ طبقه منفی با کاربری پارکینگ و همکف و ۸ طبقه روی همکف با کاربری تجاری و مسکونی واقع در شهر سیرجان خیابان بروجردی در حال احداث می باشد.

جزئیات پروژه

  • مساحت زمین:8,352 متر مربع
  • زیربنای اولیه پروژه:1,116 متر مربع
  • موقعیت پروژه:استان کرمان - شهرسیرجان - خیابان بروجردی
تصاویر پروژه