بازدید عضو هیئت مدیره شرکت تندیس از پروژه های این شرکت در استان کرمان

در روزهای چهارشنبه و پنجشنبه ۲۸ و ۲۹ خرداد ماه جناب آقای مهندس قاسمی عضو هیئت مدیره شرکت از همه پروژه های این شرکت در استان کرمان بازدید ، در این بازدید ها مهندس قاسمی بر لزوم انجام به موقع کارها و رعایت برنامه زمانبندی ، رعایت نکات فنی و مهندسی و دقت در خرید ها به این معنی که بر لزوم حفظ کیفیت و توجه به قیمت مناسب تا کید کردند. در این بازدید ها مهندس قاسمی از پروژه های کاروانسرای وکیل کرمان ، هتل و مجموعه گردشگری بافت ، مجموعه اقامتی تجاری و تفریحی هتل سیرجان و مجتمع اداری تجاری سیرجان بازدید کردند.

روابط عمومی شرکت تندیس تجارت باختر

تاریخ انتشار : 1399/03/31