وزیر میراث فرهنگی ، گردشگری و صنایع دستی از پروژه مرمت و احیاء کاروانسرای وکیل کرمان بازدید کرد.

علی اصغر مونسان وزیرمیراث فرهنگی گردشگری وصنایع دستی به همراه دکتر فدایی استاندار کرمان و محمد رضا پورابراهیمی نماینده مردم کرمان در مجلس شورای اسلامی روز پنجشنبه ۴ مهرماه ۹۸ از پروژه مرمت و احیاء کاروانسرای وکیل کرمان بازدید کردند.

دکتر اسفندیار حیدری پور مدیرعامل شرکت گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران (سمگا) در طول بازدید گزارشی مفصلی از روند مرمت و احیاء کاروانسرای وکیل کرمان ارائه کردند.
همچنین مهندس صادقی مدیر عامل شرکت تندیس تجارت باختر بعنوان پیمانکار مرمت و احیاء پروژه  کاروانسرای وکیل ، بازدید کنندگان را همراهی می کردند.

روابط عمومی شرکت تندیس تجارت باخترتاریخ انتشار : 1398/07/11