مدیرعامل فرابورس ایران از پروژه اداری تجاری و پارکینگ مکانیزه فرهنگ۲ بازدید کرد 

آقای امیرهامونی مدیر عامل فرابورس ایران  در روز چهارشنبه 27 شهریور ماه 1398 به اتفاق هیئت همراه از ساختمان فرهنگ۱ و مجتمع اداری تجاری و پارکینگ مکانیزه فرهنگ۲ بازدید کرد.

در این بازدید آقای دکتر حیدری پور مدیر عامل شرکت گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران - سمگا و مهندس صادقی مدیرعامل شرکت تندیس تجارت باختر و مهندس کریمی رئیس اداره ساختمان بانک گردشگری ایشان را همراهی می کردند.

روابط عمومی شرکت تندیس تجارت باختر


تاریخ انتشار : 1398/06/28