آگهی مناقصه تاسیسات موتورخانه پروژه هتل سیرجان شماره (۲)

شرکت تندیس تجارت باختر  در نظر دارد «تهیه ۷ دستگاه چیلر از نوع هوا خنک با ظرفیت های واقعی ۲۵۰ و۲۰۰ تن  تبرید » و «هوا  رسان با مشخصات فنی مندرج در اسناد مناقصه » و « فن کویل های »  پروژه مجموعه اقامتی تجاری و تفریحی هتل سیرجان  را از طریق مناقصه از تولیدکنندگان داخلی تهیه نماید.جهت کسب اطلاعات بیشتر و تهیه اسناد مناقصه بین ساعت ۸ الی ۱۶ با شماره تلفن: ۸۸۶۸۰۳۸۶  داخلی ۱۰۷یا ۱۰۹ تماس حاصل نمایید.

روابط عمومی شرکت تندیس تجارت باختر


تاریخ انتشار : 1398/04/17