پروژه اجرای 32 ویلا در دهکده گلف مجموعه سرزمین ایرانیان

پروژه اجرای 32 ویلا در دهکده گلف مجموعه سرزمین ایرانیان

پروژه اجرای 32 ویلا در دهکده گلف مجموعه توسعه سیاحان سرزمین ایرانیان (آیلند) شامل ۳۲ ویلا در زون های ۲،۱ و ۳ دهکده گلف این مجموعه می باشد. مهمترین عملیات اجرایی این مجموعه ویلاها شامل؛ سفت کاری، نازک کاری و تاسیسات، می باشد که توسط شرکت تندیس تجارت باختر در دست اجرا می باشد.

جزئیات پروژه

  • کارفرما:شرکت توسعه سیاحان سرزمین سرزمین
  • مشاور:مرکز مطالعات و تحقیقات شهرسازی و معماری ایران
تصاویر پروژه