پروژه اداری تجاری حسن سیف

پروژه اداری تجاری حسن سیف

پروژه مجتمع اداری تجاری حسن سیف در زمینی به مساحت ۵۶۰۰ متر مربع و با زیربنای ۵۸ هزار متر مربع در ۶ طبقه منفی، یک طبقه همکف و ۸ طبقه روی همکف در شهر تهران در خیابان شهید حسن سیف (شهرک غرب) در دست احداث می باشد. در حال حاضر گود برداری و پایدار سازی پروژه با استفاده از روش های برم خاکی ، نیلینگ و استرند گذاری تا عمق ۳۰ متری اجرا شده و به زودی عملیات اجرای سازه آغاز خواهد شد.

جزئیات پروژه

  • کارفرما:شرکت عمرانی سرمایه گذاری ایران
  • مشاور:مرکز مطالعات و تحقیقات شهرسازی و معماری ایران
پروژه اداری تجاری حسن سیف
موقعیت پروژه

تهران - شهرک غرب - خیابان حسن سیف

تصاویر پروژه