پــروژه مجتمـع اداری - تجــاری سیرجان

پــروژه مجتمـع اداری - تجــاری سیرجان

پروژه مجتمع اداری تجاری سیرجان متعلق به شرکت گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران (سمگا ) می باشد که با زیربنای کل ۶۶۸۷ متر مربع در ۲ طبقه منفی یک طبقه همکف و ۵ طبقه روی همکف در شهر سیرجان در حال احداث می باشد. شرکت تندیس تجارت باختر گود برداری و استحکام بخشی پروژه را تا تراز منفی ۱۶/۵ متر انجام داده و ضمن انجام کامل تعهدات خود بر اساس قرارداد ،در تاریخ ۱۴۰۰/۰۶/۲۸ پروژه به کارفرما تحویل گردید.

جزئیات پروژه

  • کارفرما:شرکت گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران (سمگا)
  • نظارت:شرکت مشاور مرکز مطالعات و تحقیقات ایران
پــروژه مجتمـع اداری - تجــاری سیرجان
موقعیت پروژه

استان کرمان - شهر سیرجان - میدان شهرداری

تصاویر پروژه