پــــروژه تجـــاری مســکونی سیرجــان

پــــروژه تجـــاری مســکونی سیرجــان


پروژه تجاری مسکونی سیرجان با مساحت زمین ۱۱۱۶ متر مربع و زیربنای ۸۳۵۲ متر مربع در ۲ طبقه منفی با کاربری پارکینگ و همکف و ۸ طبقه روی همکف با کاربری تجاری و مسکونی واقع در شهر سیرجان خیابان بروجردی تقاطع خیابان جواد الائمه در حال احداث می باشد.
شرکت تندیس تجارت باختر ضمن انجام کامل تعهدات خود بر اساس مفاد قرارداد ، در تاریخ ۱۴۰۰/۰۶/۲۸ پروژه را به کارفرما تحویل داد.

جزئیات پروژه

  • کارفرما:شرکت گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران (سمگا)
  • مشاور:مرکز مطالعات و تحقیقات شهرسازی و معماری ایران
پــــروژه تجـــاری مســکونی سیرجــان
موقعیت پروژه

استان کرمان - شهرسیرجان - تقاطع خیابان بروجردی و خیابان جوادالائمه .

تصاویر پروژه