در تاریخ ۱۶ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹ مهندس کتانباف مدیرعامل شرکت تندیس تجارت باختر از پروژه اقامتی تفریحی هتل سیرجان بازدید کردند.