جناب آقای دکتر حیدری پور مدیرعامل محترم هلدینگ سمگا به اتفاق مهندس صادقی مدیر عامل محترم شرکت تندیس تجارت باختر از پروژه گراند هتل قزوین بازدید کردند. مهر ماه 1398