جناب آقای ابراهیم جهانگیری قائم مقام محترم گروه مالی گردشگری به اتفاق دکتر حیدری پور مدیرعامل محترم هلدینگ سمگا و مهندس صادقی مدیرعامل محترم شرکت تندیس تجارت باختر از پروژه مرمت و احیا کاروانسرای وکیل کرمان بازدید کردند. مهرماه ۱۳۹۸