پروژه مجتمع اداری تجاری و پارکینگ مکانیزه بانک گردشگری در سعادت آباد، بلوار فرهنگ نبش کوچه نور واقع شده است.