در روز یکشنبه ۸ مرداد ۱۴۰۲ نشست بررسی عملکرد مدیریت منابع انسانی شرکت تندیس تجارت باختر با حضور آقای اکبر روشن ضمیر مدیر توسعه سرمایه انسانی گروه مالی گردشگری و دکتر جعفرزاده ایمن آبادی رئیس هیئت مدیره، دکتر یوسف علیرضایی مدیرعامل، مجید زارع معاون مالی و منابع انسانی و خانم منیره توفیقیان مدیر اداری و منابع انسانی شرکت تندیس تجارت باختر در دفتر مرکزی این شرکت برگزار گردید.

در این نشست گزارش مفصلی از اهم برنامه ­ها و اقدامات انجام شده و در دست انجام مدیریت منابع انسانی شرکت تندیس با موضوعاتی همچون؛ دستورالمعل های جذب و استخدام، آیین نامه های مقررات اداری، تدوین استراتژی شرکت، منشور اخلاقی، ساختارسازمانی، نظام پیشنهادات، آموزش، شرح شغل، شناسنامه شغلی، آیین نامه رفاهی کارکنان، ارزیابی عملکرد، حفظ و ارتقای پرسنل، سلامت کارکنان، ساماندهی محیط کار و نحوه اجرای دستورالعمل ها و آیین نامه های گروه مالی گردشگری ارائه گردید.

مدیر توسعه سرمایه انسانی گروه مالی گردشگری با اشاره به اینکه منابع انسانی مهمترین سرمایه گروه مالی گردشگری می باشد، برنامه های شرکت تندیس در حوزه منابع انسانی را تاثیرگذار ارزیابی کرده و ضمن تاکید بر اهمیت آموزش، برنامه های آموزشی شرکت تندیس را مطلوب ارزیابی کردند.در پایان این نشست، آقای روشن ضمیر از بخش های مختلف دفتر مرکزی شرکت تندیس تجارت باختر بازدید بعمل آوردند.

تاریخ انتشار : 1402/05/08