دکتر علیرضایی، مدیرعامل شرکت تندیس تجارت باختر در روز شنبه سی و یکم تیرماه 1402 از روند پیشرفت پروژه های شرکت در مجموعه سرزمین ایرانیان بازدید کردند.

احداث دایک پیرامونی دریاچه شماره 5 ، احداث انبارهای نیمه مکانیزه زرندیه ، اجرای خط لوله انتقال آب به مجموعه آیلند و عملیات تکمیلی پل مهندس اکبرترکان،  از پروژه های در حال اجرای شرکت تندیس تجارت باختر، در مجموعه آیلند می باشند.

تاریخ انتشار : 1402/05/01