در روز دوشنبه ۱۵ اسفندماه ۱۴۰۱ با حضور دکتر جهانگیری رئیس گروه مالی گردشگری ، کلنگ احداث فاز یک "پروژه مجموعه انبار عمومی نیمه مکانیزه زرندیه در آیلند به زمین زده شد.هلدینگ اقتصادی نگین گردشگری و شرکت توسعه سیاحان سرزمین ایرانیان بعنوان کارفرمای طرح و  شرکت ساختمانی تندیس تجارت باختر در ادامه حضور موفق خود در مجموعه سرزمین ایرانیان بعنوان پیمانکار این پروژه انتخاب شد.

فاز اول مجموعه انبارهای عمومی زرندیه به منظور ارائه خدمات انبار داری و به صورت مکانیزه در منطقه ویزه اقتصادی احداث و دوران بهره برداری از طرح ۲۰ سال خواهد بود.در این مراسم اعضاء هیئت مدیره گروه مالی گردشگری ، بانک گردشگری ، هلدینگ سمگا و مدیران سایر هلدینگ ها و شرکت های تابعه حضور داشتند.دکتر علیرضایی مدیرعامل شرکت تندیس تجارت باختر یکی از کسانی بودند که در این مراسم کلنگ این پروژه را به زمین زدند.

تاریخ انتشار : 1401/12/15