مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت تندیس تجارت باختر منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۰ در روز چهارشنبه  ۱۷ فروردین ماه ۱۴۰۱ راس ساعت ۱۴ در محل سالن جلسات شرکت سمگا برگزار گردید. در این جلسه گزارش بازرس قانونی و حسابرس شرکت قرائت و به سمع و نظر اعضا مجمع رسید ، سپس گزارش فعالیت های هیئت مدیره توسط منصور کتانباف مدیرعامل شرکت تندیس تجارت باختر قرائت گردید.

در این نشست منصور کتانباف نصب مدیرعامل شرکت تندیس تجارت باختر گزارش مفصلی از فعالیت های شرکت و پروژه های انجام شده و در دست اجرا در قالب گزارش فعالیت شرکت ارائه نموده و به سوالات اعضاء مجمع پاسخ دادند.از مهمترین دستاوردهای شرکت اخذ گزارش مقبول حسابرسی پس از پنج دوره مالی بوده که موجب تحسین مجمع عمومی صاحبان سهام گردید، همچنین افزایش حدود ۴۰۰ درصدی سود خالص شرکت و پوشش ۱۲۹ درصدی بودجه پیش بینی شده نیز از دیگر دستاوردهای شرکت تندیس تجارت باختر در سال مالی مذکور بوده که با تصمیم اعضاء مجمع، کل سود بدست آمده در پایان سال مالی بین سهامداران تقسیم گردید.افزایش قابل توجه حقوق صاحبان سهام و سود انباشه شرکت نیز از اتفاقات مهم سال مالی گذشته بوده که قطعا آینده ای روشن را برای شرکت تندیس تجارت باختر ترسیم می کند.لازم به ذکر است در سال مالی مذکور ، مجتمع اداری، تجاری و پارکینگ مکانیزه فرهنگ ۲ ، کاروانسرای وکیل کرمان و بخش تجاری مجموعه هتل سیرجان تحویل و به بهره برداری رسیدند.تاریخ انتشار : 1401/01/18