پروژه اداری تجاری حسن سیف

پروژه اداری تجاری حسن سیف

پروژه مجتمع اداری تجاری حسن سیف در زمینی به مساحت ۵۶۰۰ متر مربع و با زیربنای کل : ۵۸۰۰۰ متر مربع در ۶ طبقه منفی ، یک طبقه همکف و ۸ طبقه روی همکف طراحی گردیده است. این پروژه شامل عملیات تخریب ، گودبرداری و احداث می باشد.با توجه به وضع موجود ملک و وجود ساختمان های قدیمی هم اکنون در مرحله تخریب ساختمان های قدیمی می باشد.

جزئیات پروژه

  • کارفرما:شرکت عمرانی سرمایه گذاری ایران
  • مشاور:مرکز مطالعات و تحقیقات شهرسازی و معماری ایران
پروژه اداری تجاری حسن سیف
موقعیت پروژه

تهران - شهرک غرب - خیابان حسن سیف

تصاویر پروژه