قرارداد پروژه اداری تجاری نگیـن افق نیایش به شرکت تندیس تجارت باختر ابلاغ گردید.

نظر به برنده شدن شرکت تندیس تجارت باختر در مناقصه پروژه مجتمع اداری تجاری نگین افق نیایش قرارداد این پروژه مطرح ، توسط آقای محمد احمدی بافنده مدیرعامل شرکت نگین افق نیایش به آقای منصورکتانباف نصب مدیرعامل شرکت تندیس تجارت باختر ابلاغ گردید.پروژه مجتمع اداری تجاری نگین افق نیایش واقع در شهر تهران، در زمینی به مساحت 15.797 مترمربع و با مساحت کل زیربنا 226000 مترمربع در10 طبقه منفی ، 1.5 طبقه تجاری(همکف) و 17 طبقه مثبت در حال احداث می باشد. این مجتمع دارای  101000 مترمربع فضای تجاری ، اداری و خدماتی و 122000متر مربع پارکینگ در طبقات منفی می باشد. در سال جاری عملیات تکمیل اسکلت بتنی این پروژه ، توسط شرکت تندیس تجارت باختر با بروزترین روش های ساخت در دست اجرا قرار گرفته است.

تاریخ انتشار : 1401/02/11