قرارداد پروژه اداری تجاری نگیـن افق نیایش به شرکت تندیس تجارت باختر ابلاغ گردید.

نظر به برنده شدن شرکت تندیس تجارت باختر در مناقصه پروژه مجتمع اداری تجاری نگین افق نیایش قرارداد این پروژه مطرح ، توسط آقای محمد احمدی بافنده مدیرعامل شرکت نگین افق نیایش به آقای منصورکتانباف نصب مدیرعامل شرکت تندیس تجارت باختر ابلاغ گردید.پروژه مجتمع اداری تجاری نگین افق نیایش واقع در شهر تهران، در زمینی به مساحت ۱۵,۷۹۷ مترمربع و با مساحت کل زیربنا ۲۲۶۰۰۰ مترمربع در۱۰ طبقه منفی ، ۱.۵ طبقه تجاری(همکف) و ۱۷ طبقه مثبت در حال احداث می باشد. این مجتمع دارای  ۱۰۱۰۰۰ مترمربع فضای تجاری ، اداری و خدماتی و ۱۲۲۰۰۰متر مربع پارکینگ در طبقات منفی می باشد. در سال جاری عملیات تکمیل اسکلت بتنی این پروژه ، توسط شرکت تندیس تجارت باختر با بروزترین روش های ساخت در دست اجرا قرار گرفته است.

تاریخ انتشار : 1401/02/11