آگهی مناقصه اجرای عملیات برقی و مکانیکی پروژه کاروانسرای وکیل کرمان

شرکت تندیس تجارت باختردر نظر دارد  اجرای تاسیسات برقی و مکانیکی پروژه مرمت و احیاء کاروانسرای وکیل کرمان را  از طریق مناقصه به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.جهت کسب اطلاعات بیشتر و دریافت اسناد مناقصه بین ساعت ۸ الی ۱۶ با شماره تلفن: ۲۲۱۴۲۸۲۱ و ۲۲۳۶۴۴۵۳ داخلی ۱۰۰تماس حاصل نمایید.

روابط عمومی شرکت تندیس تجارت باختر


تاریخ انتشار : 1398/06/03